WVC/WVP : Prenosný programátor

Riadiaci systém na diaľkové ovládanie. Stabilný, spoľahlivý, multifunkčný riadiaci prístroj na baterky s programovacou jednotkou.

Kruhové objazdy, zelené ostrovčeky, samostatne stojace zelené plochy, plochy na konštrukciach, zelené strechy,.....všetky plochy bez štandardného prívodu elektrického prúdu. S prenosným diaľkovým programátorom je teraz možné zrealizovať všetky možnosti a prednosti, ktoré ponúka automatický zavlažovací systém. Zabezpečenie elektrického prúdu baterkami umožní pohodlnú prevádzku systému po celú sezónu.

Baterky sa menia raz ročne. Nie je potrebné pri programovaní zariadenia otvárať ventilovú šachticu a pripájať káble. Prenosný programátor WVP (Wireless Valve Programmer) komunikuje so spúšťacími modulmi WVC (Wireless Valve Controller) cez diaľkové ovládanie až do vzdialensti 30 m. Ľahko obslužné programovanie robí tento produkt na trhu výnimočným.
 • Bezdrôtové programovanie na diaľkové ovládanie do vzdialenosti 30 m
  Umožňuje kontrolu systému a programovanie bez priameho pripojenia na riadiaci prístroj

 • Elektromagnetická cievka pre minimálny odber prúdu
  9V garantuje funkčnosť minimálne jednu sezónu

 • Úplne vodotesný spúšťací modul až do hĺbky 3,5 m
  Žiadny vznik vlhkosti ani vo vlhkej ventilovej šachtici

 • Výber modelov pre 1, 2 a 4 sekcie
  Ideálne pre zelené ostrovčeky v premávke, kruhové objazdy, vzdialené plochy a iné aplikácie bez elektriky

 • Pre každý elektroventil sa dá nastaviť samostatne štartovací čas, dĺžka trvania závlahy a denné programovanie
  Každá vegetácia s rozličnými požiadavkami dostanú presne potrebné množstvo vody

 • Spúšťací modul je schovaný vo ventilovej šachtici
  Spoľahlivá ochrana pred vandalizmom

WVP

WVC


MODELS DESCRIPTION
WVC-100

Single station wireless controller (DC latching solenoid ordered separately) 900 MHz ISM band (US/Australia)

WVC-200

2-Station wireless controller (DC latching solenoid ordered separately) 900 MHz ISM band (US/Australia)

WVC-400

4-Station wireless controller (DC latching solenoid ordered separately) 900 MHz ISM band (US/Australia)

WVC-100-E

Single station wireless controller (DC latching solenoid ordered separately) 869.85 MHz (Europe)

WVC-200-E

2-Station wireless controller (DC latching solenoid ordered separately) 869.85 MHz (Europe)

WVC-400-E

4-Station wireless controller (DC latching solenoid ordered separately) 869.85 MHz (Europe)

WVP Wireless valve programmer to be used with wireless valve controllers
WVPE

Wireless valve programmer to be used with wireless valve controllers (Europe)

 

MAXIMUM WIRE RUN
Wire Size Max Distance (feet)
18 AWG 100