Pro-C

Kompletná typová rada rozšíriteľných riadiacich jednotiek pre záhrady, športové plochy a verejné plochy, kompatibilné so systémom IMMS, možnosť pripojenia ET systému.

Táto nová riadiaca jednotka Pro-C je jednoduchá na obsluhu viac ako kedykoľvek predtým. Úspešný technický koncept modulu zdedila riadiaca jednotka Pro-C po svojom veľkom bratovi ICC. Počnúc základným modelom s troma sekciami je možné jednoduchým nainštalovaním ďalších troch modulov rozšíriť počet sekcií až na 12. V prípade použitia rozširovacieho 9 - sekčného modulu je možné riadiacu jednotku rozšíriť až na 15 sekcií.

Aj pre malé zavlažovacie plochy už nie je potrebná voľba rozličných riadiacich jednotiek. S Pro-C sa hocikedy prispôsobíte rozličným veľkostiam zelených priestranstiev. Tento systém výrazne redukuje aj prevádzkové a skladovacie náklady.

Pre všetky konfi gurácie prístroja sú k dispozícii vnútorný model, vonkajší model a rozširovacie moduly. Pro-C ponúka vždy tri nezávislé programy A, B, C, štyri denné štarty, rozličné týždňové programy, pevne nastaviteľný deň pauzy (napr. pri najbližšej záhradnej párty), robustná uzamykateľná krabica, jednogombíkový manuálny rýchly štart a prvotriedna ochrana pred prepätím. Maximálna možná fl exibilita - to je riadiaca jednotka Hunter Pro-C.

VYBERATEĽNÁ OBSLUŽNÁ ČASŤ RIADIACEJ JEDNOTKY : PROGRAMOVANIE MÁTE VO SVOJICH RUKÁCH
Ak si myslíte, že jediná cesta ako naprogramovať Vašu riadiacu jedntoku, je stáť pred ňou a zadávať potrebné údaje, ste na omyle. S odoberateľnou prednou platňou Pro-C riadiacej jednotky, vyberte obslužnú časť z krabice a zavlažovací systém môžete naprogramovať z ľubovoľného miesta.

Vezmite obslužnú časť so sebou po jednotlivých sekciách systému (aby ste presne videli ako sa každá sekcia programuje a správa), alebo naprogramujte riadiacu jednotku priamo v pohodlí Vašej kancelárie. Vyberateľná obslužná časť riadiacej jednotky Pro-C je dobrým riešením aj pre zaškolovanie nových zákazníkov.

MODULY : VYVINUTÉ, ABY SA DALO VŠETKO ROBIŤ JEDNODUCHO
Ústretovosť všetkým súkromným záhradám, športovým plochám a parkovým a verejným priestranstvám. Vyvinuté pre maximálnu fl exibilitu na mieste. To je modulárny dizajn novej riadiacej jednotky Hunter Pro-C. Model so základnými 3 sekciami je možné rozšíriť na 6, 9, 12 až 15 sekcií (vnútorné aj vonkajšie modely). Montážne fi rmy a inštalatéry už nemusia používať viacero riadiacich jednotiek z kapacitných dôvodov.

Stačia Vám jednoducho iba tri komponenty (vnútorný a vonkajší model Pro-C a 3 rozširovacie moduly) a ste schopní zrealizovať akúkoľvek jednoduchú alebo aj zložitú realizáciu zavlažovacieho systému.
 • 3 základné sekcie, možnosť rozšíriť až na 15 sekcií
  Ponúka vysokú fl exibilitu a variablitu použitia pri rôznych zavlažovacích riešeniach

 • Mnohostranný, inovatívny dizajn
  Ľahká prispôsobivosť potrebám jednotlivých sekcií

 • Veľký LCD displej zjednodušuje programovanie
  Ľahká čitateľnosť pri kontrole zadávaných údajov

 • 3 nezávilsé programy A, B a C s viacerými štartovacími časmi
  Nezávislé programy splnia mnohé požiadavky na zavlažovanie

 • Voľba nezávislého denného programovania
  Pre maximálnu fl exibilitu zavlažovania (voľba dní v týždni, zavlažovacie intervaly 1-31dní, párny/nepárny deň,...)

 • Sezónne prispôsobenie - ekonomizér (0 - 150%)
  Na displeji je možné nastaviť potrebné množstvo vody (v 10% krokoch), v závilsto od klimatických podmienok.

 • Nízkonapäťová zabudovaná pamäť
  Absolútna ochrana pred výpadkom prúdu, ukladá do pamäti čas, dátum a naprogramované údaje

 • Prvotriedna ochrana pred prepätím a samoaktivujúca sa ochrana pri skrate
  Mikroelektronika je chránená pred elektrickými výbojmi, nie je potrebné meniť poistky

Vnútorný model Vonkajší model P/N 526205

 

ŠPECIFIKÁCIA


MODEL

POPIS

PC-300i = 3-Station indoor Pro-C controller, plug-in transformer

(blank) = No option

 

PC-300 = 3-Station outdoor Pro-C controller, internal transformer
PC-301i = International version 3-Station indoor Pro-C controller, plug-in transformer

E = 230/240 VAC with European connections

A = 230/240 VAC with Australian connections (outdoor model has internal transformer with cord)

PC-301 = International version 3-Station outdoor Pro-C controller, internal transformer
526205 = Upgrade Pro-C facepack for FX lighting control
PXSYNC = Relay box allows Pro-C to control PX lightiing transformer

 

PC-300i 3-Station indoor base unit, and plastic cabinet
PC-600i 3-Station indoor base unit, one PCM-300 module, and plastic cabinet
PC-900i 3-Station indoor base unit, two PCM-300 modules, and plastic cabinet
PC-1200 3-Station outdoor base unit, three PCM-300 modules, and plastic cabinet
PC-1500 3-Station outdoor base unit, one PCM-300 module, one PCM-900 module, and plastic cabinet
PC-601i - E 3-Station indoor base unit, one PCM-300 module, 230/240 VAC, and plastic cabinet