IMMS 2.0

Dostupný systém zavlažovacieho managementu na kontrolu a riadenie zosieťovaného zavlažovacieho systému z jedného centrálneho stanoviska.

Kontrola a programovanie zvalžovacích riadiacich jednotiek, ktoré sú umiestnené na jednom alebo viacerých miestach je časovo náročné. Zriadenie a synchronizácia riadiacich jednotiek môže trvať aj niekoľko hodín.

Pri každej zmene programu alebo deaktivácii programu je potrebné ísť na príslušné stanovisko riadiacich jednotiek. So systémom zavlažovacieho managementu a systémom kontroly zavlažovania (Irrigation Management Monitoring System, IMMS) sa tieto časové nároky výrazne redukujú, pretože celý systém je kontrolovaný a riadený z ústredia (kancelárie).

Systém môže vďaka komunikácii s lokálnymi senzormi upozorniť na potencionálne poruchy prevádzky spôsobené prasknutím potrubia, poškodením postrekovačov, alebo vandalizmom.

CENTRÁLNY SYSTÉM IMMS UMOŽŇUJE KONTROLU
• Jedným kliknutím myši sa zviditeľní celý mesačný kalendár so zavlažovacím programom
• Komunikačné možnosti, zvoľte si medzi možnými kombináciami : káblové spojenie, telefónny modem, diaľkové, GSM
• Správy o poškodení zariadenia obdržíte bezprostredne po otvorení dát, v mieste poruchy sa automaticky vypne funkcia zariadenia, aby sa redukovali škody, vďaka tomu nemusí byť ústredie neustále v prevádzke
• Grafi cké zobrazenie spotreby vody a výdatnosti prietokov ako aj cenový odhad nákladov na spotrebu vody skôr ako sa uskutoční zavlažovací program
• Príjem a správa o aktuálnej výdatnosti prietokov jednotlivých zariadení, riadiacich jednotiek, programov, alebo jednotlivých sekcií (to všetko iba pri ACC)

RIADIACA JEDNOTKA ACC UMOŽŇUJE KOMPLETNÝ PRÍSTUP
  • programom odoslané a prijaté všetky údaje z jednotlivých zariadení
  • Prístup k aktuálnej výdatnosti prietokov (s prietokovým senzorom HFS)
  • Komunikácia cez dostupné a integrované komunikačné Interface
  • Možnosť vytvorenie špecifi ckého programu pre zakladanie zelene so špeciálnymi zavlažovacími požiadavkami
  • Priebeh zavlažovaní po sebe nasledujúcich, alebo prekrývajúcich sa, prehľad a zobrazenie každého počiatočného a konečného času aj pre najnáročnejší priebeh akéhokoľvek programu
SYSTÉM IMMS VÁM ŠETRÍ PENIAZE
Úspora času a vody vedú v neposlednej rade ešte k väčšej úspore Vášho rozpočtu na automatické zavlažovanie. Pomcou systému IMMS môžete znížiť Vaše prevádzkové náklady. Môžete redukovať čas na vyhľadávanie rozličných stanovísk ako aj čas na programovanie a aktualizáciu riadiacich jednotiek a kontrolu funkčnosti systému.

Netreba zabudnúť, že centrálny systém IMMS dostanete za veľmi dostupnú cenu. IMMS je vysoko výkonný a kvalitný systém, s ktorým môžete Vaše automatické zavlažovanie riadiť a kontrolovať podľa Vašich predstáv.
VLASTNOSTI

• Programovací a komunikačný softvér pre systém Windows®
• Prístup ku všetkým funkciám riadiacich jednotiek
• Grafické používateľské rozhranie s podporou používania mapových podkladov
• Nástroj na prácu s mapami umožňuje priamy import čiar a vrstiev
• Sledovanie prietokov a hlásenie stavov systému s riadiacimi jednotkami ACC
• Hlásenia o alarmoch a detailné správy o histórii zavlažovania
• Možnosti pevnej alebo bezdrôtovej komunikácie, vrátane ethernetu a GPRS
• Zníženie nákladov na komunikáciu zdieľaním komunikačných kanálov
viacerými riadiacimi jednotkami
• Kompatibilné so senzormi na šetrenie vodou Hunter Solar Sync® alebo
voliteľnými senzormi ET


KĽÚČOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

• Operačný systém: Microsoft® Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8*
• Minimálne RAM: 512 MB
• Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768
• Miesto na disku: Minimálne 100 MB
* Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation


KOMPATIBILNÉ RIADIACE JEDNOTKY

• Systém IMMS je optimalizovaný pre riadiace jednotky Hunter ACC a ich
príslušenstvo (vrátane dekodérových riadiacich jednotiek)


KOMPATIBILNÉ SENZORY

• Flow-Sync®: Senzor Hunter Flow-Sync pre riadiace jednotky ACC (inštalácia
ku každej jednotke). Zaisťuje zber údajov o celkových prietokoch a
monitorovanie alarmov s možnosťou vypnutia v reálnom čase.
• Senzory Clik: Každá riadiaca jednotka vyžaduje vlastný dažďový senzor,
ktorý umožní rýchle vypnutie zavlažovania v prípade dažďa. Všetky
senzory Hunter Clik sú kompatibilné s jednotkami ACC a ostatnými
riadiacimi jednotkami Hunter.
• Senzor ET: Platforma ET sa používa so senzorom IMMS-ET.
Senzory ET sa pripájajú k vybraným riadiacim jednotkám ACC a informujú
o lokálnych podmienkach. Tieto lokálne dáta nezvyšujú mesačné náklady
a môžu sa používať na ovládanie iných riadiacich jednotiek, ktoré sú
nainštalované na mieste s rovnakou mikroklímou. Do systému je možné
zapojiť ľubovolný počet senzorov ET, ktoré dokážu pokryť všetky oblasti
s rôznou mikroklímou.
• Senzor Solar Sync (pevný alebo bezdrôtový): Každá riadiaca jednotka
môže používať vlastný senzor SOLAR SYNC alebo WSS na inteligentné
automatické nastavenie, ktoré šetrí vodou. Senzory Solar Sync podporujú
tiež vypnutie zavlažovania pri daždi alebo mraze. So senzormi>

IMMS 3.0

SPECIFICATION BUILDER

SOFTWARE

MODEL POPIS

POZNÁMKA

IMMS3CD

Centrálny grafický riadiaci softwér IMMS

Vlastné obrázky nie sú zahrnuté

IMMS-ET-CD Volitelný softwér na autom. nastavenie parametrov
vzávislosti od počasia (vyžaduje zákl. model IMMS4CD)
Vyžaduje snímač ET na jednom alebo viacerých miestach Ovládacích jednotiek ACC