I-Core

Prvotriedna riadiaca jednotka pre stredné a veľké záhrady, športové areály, verejné plochy a parky.

I‐Core predstavuje jednotku vyššej triedy, ktorá disponuje viacerými pokročilými funkciami. Je určená na riadenie zavlažovacích systémov v parkoch, veľkých záhradách a športových plochách. Jednotka je jednoducho ovládateľná, vyhovuje všetkým nárokom kladeným na súčasné moderné a efektívne zavlažovacie systémy. Modulárny desing dáva možnosť zostaviť jednotku s optimálnym počtom sekcií, ktoré je možné do budúcnosti rozšíriť. Dátový komunikačný vstup umožňuje pripojenie diaľkového ovládania alebo nadradeného senzorického systému Solac Sync.
 • Počet sekcií: 6 taž 42 (48 sekcií s DUAL dekodérom)

 • Typ: Modulová

 • Prevedenie: Vonkajší model

 • Nezávislé programy: 4

 • Štartovacie časy: 8 (A, B, C); 16 (D)

 • Čas závlahy: 12 hodín

 • Záruka: 5 rokov

 

Plastová skrinka
vonkajší model

Kovová skrinka

Plastový stojan

Kovový stojan

Príloha Šedá Šedá alebo nerez Šedá Šedá alebo nerez

MODEL POPIS
IC-601-PL Riadiaca jednotka, 6 sekcií, plastová skrinka, vonkajší / vnútorný model
IC-600-M Riadiaca jednotka, 6 sekcií, kovová skrinka, vonkajší / vnútorný model
IC-600-PP Riadiaca jednotka, 6 sekcií, model s plastovým stojanom
IC-600-SS Riadiaca jednotka, 6 sekcií, model s nerezovým stojanom
ACC-PED Kovový stojan, šedá povrchová úprava pre model ACC a I-Core
PED-SS Nerezový stojan pre model ACC a I-Core

ICM-600

MODEL

MAXIMÁLNY POČET
Plastová skrinka 30 Sekcií
Kovová / nerezová skrinka 42 Sekcií
Plastový stojan 42 Sekcií
Nerezový stojan 42 Sekcií
Poznámka: ICM -600 je rozšírovací modul o 6 sekcií pre I-Core
 • Snímateľný predný programovací panel, ktorý umožňuje programovať bez ovládacej jednotky
 • Prehľadný podsvietený LCD panel
 • Schopnosť ovládať 6‐30 sekcií (I‐CC‐Plast) alebo 6‐42 sekcií (I‐CC‐Metal)
 • Voľba zobrazenia času v režime AM/PM alebo 24 hod.
 • Dĺžka zavlažovania pre jednotlivé sekcie nastaviteľné v rozmedzí 1 min.‐12hodín
 • Programovateľná pauza medzi sekciami až 9 hodín ( v sekundových krokoch) 4 nezávislé programy A, B, C, D
 • Týždenný zavlažovací kalendár s dennou voľbou
 • Na každý deň program, možnosť nastaviť párne a nepárne zavlažovacie dni alebo zavlažovacieho intervalu 1‐31 dní
 • 8 štartovacích časov v každom programe (program D 16 štartov)
 • Možnosť nastaviť obdobie bez zavlažovania
 • Manuálne blokovanie prevádzky po dobu 1‐180 dní
 • Schopnosť ovládať jeden hlavný a štyri sekčné ventily súčasne ( manuálny štart)
 • Možnosť pripojiť dva ventily na jeden sekčný výstup.
 • Manuálna voľba spustenia ľubovoľnej sekcie alebo programu.
 • Voľba sezónnej percentuálnej zmeny zavlažovania v rozsahu o – 300% v kroku 1%
 • Voľba mesačnej percentuálnej zmeny zavlažovania v rozsahu o – 300% v kroku 1%
 • Možnosť nastaviť cyklus vsakovania ( dĺžka vsakovania 120 minút)
 • Možnosť nastaviť viac programov súčasne (max. 5 ventilov súčasne)
 • Možnosť uložiť a obnoviť programy zo záložnej pamäte
 • Možnosť rozšírenia pomocou zásuvných modulov – max. 30/48 (plastová/kovová schránka sekcie
 • Diagnostika porúch na sekčnom vedení – pri technickej poruche ( napr. skrat medzi ovládacími vodičmi) je chybná sekcia vynechaná a zavlažovanie pokračuje nasledujúcou sekciou podľa zavlažovacieho kalendára.
 • Možnosť pripojiť všetky zvyčajné senzory ( dažďa, teploty, rýchlosti vetru)
 • Možnosť snímať prietok v reálnom čas pomocou senzora prietoku HFS

ŠPECIFIKÁCIA

 • Maximálna prevádzková teplota: (5‐40° C)
 • Napájacie napätie: 230V AC
 • Krytie IP: 44
 • Transformátor: 230V AC / 24V AC 25W
 • Sekčný výstup: 0,56 A (k jednému sekčnému výstupu je možné pripojiť dve cievky)
 • Maximálny odber: 1,4 A / 24 V AC
 • Záložný zdroj: 9V alkalická batéria umožňuje programovanie pri vybranom paneli 3V líthiová batéria typ CR2032 udržuje v prevádzke hodiny reálneho času pri výpadku napájacieho napätia
 • Rozmery: kovová schránka (40 x 29 x 11,4) cm, plastová schránka (28 x 29 x9,5) cm, plastový podstavec (96 x 52 x 38) cm