HFS

Meranie prietoku v reálnom čase s riadiacou jednotkou ACC

Telo senzoru prietoku (HFS) je možné napojiť na riadiacu jednotku ACC, aby mohol merať prietok v reálnom čase a aby mohol reagovať v prípade, ak je prietok veľmi vysoký alebo nízky. Telo senzoru je možné pripojiť na potrubie rozmerov 1" až 4". Senzor HFS je jednoduchým ekonomickým a efektívnym riešením pre meranie prietoku a je ukazovateľom podmienok v reálnom čase.
  • HFS kompatibilné s riadiacimi jednotkami ACC
    Riadiaca jednotka ukazuje na displeji prietok v reálnom čase a deaktivuje hlavný ventil pre zabránenie škôd

  • Kompatibilné so všetkými potrubnými systémami
    Vysoké výdatnosti prietokov umožňujú veľkú fl exibilitu

  • Zníženie nákladov na opravu poškodených plôch
    Efektívne zníženie nepredpokladaných nákladov

HFS
Impeller-type
flow meter

FCT for pipe installation
(sold separately)

MODELS DESCRIPTION
HFS

Includes sensor only. Use with ACC and I-Core controllers, sensor
requires FCT for pipe installation (sold separately)