Flow-Clik

Automaticky vypne systém pri prekročení nastaveného prietoku

Prasknuté potrubie alebo poškodený postrekovač môžu spôsobiť veľké škody nekontrolovaným výtokom vody. Rastliny sa môžu podmočiť, na svahu môže vzniknúť erózia. Inštalácia senzoru Flow-Clik™ pomôže efektívne tieto škody redukovať a tým zabrániť vzniku veľkých škôd.

Senzor je skonštruovaný tak, že sa priamo na mieste nastaví na maximálne požadované prietokové množstvo. Ak sa zadefi novaná hodnota prekročí, elektrický kontakt sa preruší a elektromagnetické ventily sa zatvoria. Výsledkom bude výrazné zníženie nekontrolovaného prietoku vody.
  • Vodotesné púzdro pripojenia
    Zabezpečená konštantná kontrola prietoku

  • Špecifi cká kalibrácia umožňuje presnú kontrolu systému
    Každé zariadenie môže byť individuálne nastavené stlačením gombíka

  • Viacfarebný LED displej ukazuje stav systému
    Ukazovateľ prívodu prúdu a akceptovateľného prietoku

MODELS DESCRIPTION
FLOW-CLIK Standard kit for all 24 VAC controllers (FCT for pipe installation sold separately)
Includes sensor and interface module, sensor requires FCT for pipe installation (sold separately)
FLOW-CLIK-IMMS Sensor only for IMMS applications (FCT for pipe installation sold separately)

MODELS DESCRIPTION
FCT-100 1" Schedule 40 sensor receptacle tee
FCT-150 1-1/2" Schedule 40 sensor receptacle tee
FCT-158 1-1/2" Schedule 80 sensor receptacle tee
FCT-200 2" Schedule 40 sensor receptacle tee
FCT-208 2" Schedule 80 sensor receptacle tee
FCT-300 3" Schedule 40 sensor receptacle tee
FCT-308 3" Schedule 80 sensor receptacle tee
FCT-400 4" Schedule 40 sensor receptacle tee