ET Systém

Priebežne zaznamenáva údaje o počasí a kalkuluje ideálny program pre zavlažovanie Vašej zelene.

Optimalizujte Vaše zavlažovanie sledovaním lokálnej mikroklímy a automaticky kalkulujte hospodárny program pre zavlažovanie. Hunter ET systém je jednoduché príslušenstvo (so SmartPort® pre riadiace jednotky SRC Plus / Pro-C / ICC / ACC), ktoré meria klimatické podmienky a využíva ich k vypočítaniu lokálnej evapotranspirácie (ET). Výsledky sa potom prenášajú do riadiacej jednotky.

Tá to vyhodnotí a navrhne optimálny zavlažovací program, ktorý zohľadní aktuálnu potrebu vody rastlín a pôdnych pomerov. Vzhľadom na neustále pozorovanie, aké množstvo vody zodpovedá aktuálnej poveternostnej situácii a je práve spotrebované, vytvorí ET systém individuálny zavlažovací program na vyrovnanie potreby vody, ktorá je skutočne potrebná.

Ak vzniknú extrémne poveternostné situácie, môže naša technológia WiltGard™ (ochrana pred zvädnutím) prebrať núdzové zavlažovanie na ochranu Vašich rastlín. Výsledkom je ušetrenie a efektívne využitie vody o viac ako 30% v priemere, zdravšia koreňová zóna ako aj ochrana našich vzácnych zdrojov vody. Pravidelné manuálne prispôsobovanie zavlažovacích programov odpadá, čím sa dosiahne aj ušetrenie času.

Sme prvá fi rma na trhu, ktorá vyvinula tak dokonalý senzor, ktorý sníma prakticky všetky poveternostné podmienky a využíva to vo Váš prospech!

Žiadne zbytočné zavlažovanie počas prirodzeného dažďa !
ET systém má jednoducho obsluhovateľný ET modul, ktorý obsahuje širokú ale jednoducho voliteľnú databázu údajov o dažďových, vegetačných a pôdnych typoch. Vlastné údaje sa dajú samozrejme tiež zadávať.

Senzory sprostredkujú cez opčný manometer slnečné žiarenie, relatívnu vlhkosť vzduchu, teplotu a prirodzené zrážkové množstvo ako aj rýchlosť vetra. ET systém zastaví aktívne zavlažovanie bezprostredne po nástupe dažďa a naštartuje naprogramované zavlažovanie opäť, keď vznikne potreba vody spôsobená suchom.

Systém ET a zavlažovanie : kalkulujú s počasím
Vlhkosť, ktorú rastlina vylučuje listami sa dopĺňa cez koreňový systém. Intenzita vyparovania je ovplyvnená rôznymi faktormi ako sú teplota, vlhkosť vzduchu, vietor,... ET systém meria tieto faktory a dopĺňa k vegetácii len také množstvo vody, ktoré rastliny skutočne potrebujú.

Stále faktory ako sú výdatnosť zrážky cez postrekovač, rastlinný koefi cient a výdatnosť infi ltrácie pôdy sú voliteľné z databázy systému a podľa miestnych podmienok sú zohľadnené.
 • Vypočíta evapotranspiráciu (ET) zodpovedajúcu lokálnej mikroklíme
  Vypočíta automaticky hospodárny zavlažovací program a prenesie ho do riadiacej jednotky

 • Šetrí vodu a peniaze
  Redukuje spotrebuje vody a použije len to množstvo vody, ktoré rastliny a trávnik vyžadujú

 • Technológia WiltGard™
  Umožňuje núdzové zavlažovanie, keď sú rastliny a vegetácia vplyvom extrémnych poveternostných podmienok v ohrození

 • Reálna databáza údajov prislúchajúcej stanice vypočíta namerané zavlažovanie
  ET informácia je individuálne posúdená pre každú zónu samostatne vzhľadom na druh rastliny, pôdy, slnka, vetra, vlhkosti vzduchu a údajov postrekovačov

 • Jednoduchá optimalizácia spotreby riadiacich prístrojov so Smart Port
  Nie je potrebné napätie 230 V

 • Stála pamäť
  Uchová si informácie o programe a stanovisku v pamäti aj počas výpadku prúdu

ET Sensor

ET Module

MODELS DESCRIPTION
ET-SYSTEM ET Sensor and module for use with PCC and Pro-C controllers
ET-WIND Optional anemometer add-on to ET Sensor to gather wind speed data
ET-SENSOR Sensor only for use with IMMS-ET installations