ACC 99D DECODER

Veľmi preferovaný model riadiacej jednotky Hunter ACC s 2-žilovými dekodérmi pre veľké priestranstvá a sofi stikované plochy.

Výkony riadiacej jednotky ACC sú ešte umocnené podmienkami úplne nového systému 2-žilového dekodéra od Hunter. ACC-99D používa 2-žilový dekodér pre ovládanie až 99 sekcíí zachovajúc si všetky ostatné funkcie a výkony z ACC.

Základné kapacity sú : možnosť zoskupovať programy zavlažovania, voľba štartu čerpadla alebo hlavného ventilu, kontrola prietoku v reálnom čase, možnosť pripojenia 4 senzorov. Použitie systému dekodéra umožňuje zjednodušiť kabeláž a získať dôležitú fexibilitu inštalácie v jednoduchom pripojení dekodéra. Okrem toho tieto prednosti môžu byť integrované do nášho systému riadenia programov IMMS.

Riadiaca jednotka Interface ACC-99D je združená v širokej škále dekodérov. To je ideálne riešenie pre veľké a rozľahlé územia s potrebou a potenciálom rozvíjať sa.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA POUŽITÍM DEKODÉRA
ACC-99D ponúka možnosť riadiť dvojcestným káblovým systémom až 99 sekcií. Elektroventily sú riadené dekodérom, ktorý je dostupný v modeloch 1, 2, 4 et 6 sekcie. Každý dekodér je vo vodotesnom púzdre a má zabudovanú ochranu pred prepätím.

Riadiaca jednotka vysiela dogitálny impulz cez dvojcestný kábel a tým riadi zodpovadajúci dekodér. Dekodéry sa programujú na mieste sekcií. Veľkými prednosťami dekodérového riadenia sú maximálna fl exibilita tvorby zelene a jednoduché rozšírenie zakladania zelene v hociktorom mieste riadiaceho kábla.

MOCNOSŤ, FLEXIBILITA… S TÝMITO PRIRADENÝMI PRODUKTAMI JE RÝCHLO OPERAČNÝ
Interface dekodéra ACC-99D zjednodušuje inštaláciu a zefektivňuje odstránenie porúch. Možnosť ovládať a pripojiť veľký počet solenoidov na jeden dvojžilový kábel, čo je vysoko ekonomické.

ACC-99D sa programuje ako ostatné riadiace jednotky Hunter s jednoduchým riadením. Systém riadenia dekodérom umožní postupné (simultánne) funkcie 12 solenoidov s kombináciou čerpadlo / hlavný ventil. Jedna kompletná sada dekodérov na viac sekcií (1, 2, 4 a 6) umožní kontrolu sekcií nezávislých od elektroventilov v bloksystéme alebo elektroventily zlúčené. ACC-99D poskytuje skutočnú kontrolu dekodéra dvojsmerového, každý krát čo je aktivovaný, každý dekodér potvrdí svoje príkazy a svoj stav v programovaní.

To je veľmi dôležité, lebo ACC-99D môže riadiť 12 solenoidov na niekoľko kilometrovú vzdialenosť. Funkcie také ako auto-diagnostika, ochrana proti prepätiu, zistenie zásobovania a zistenie chýb a porúch na trase sú samozrejme štandardom.

UZEMNENIE : ROZDIEL HUNTER
ACC-99D nepotrebuje žiadny špecifický modul ochrany proti prepätiu alebo iné podobné zariadenie. Každý dekodér obsahuje zabudovaný uzemňovací kábel, ktorý môžete pripojiť podľa potreby. Napríklad pri nebezpečenstve blesku vo Vašom regióne pripojiť materiál vyhovujúci uzemneniu.
 • Samostatný merač prietoku v reálnom čase
  Automaticky kontroluje a vyhodnocuje prietok v jednotlivých sekciách a reaguje na odchýlky

 • Jednoduchá inštalácia 2-žilového dekodéru
  Až do 99 sekcií plus možnosť inštalácie diaľkového dekodérového senzoru

 • Maximálna dĺžka elektrického kábla 4,5 km
  Elektrický kábel ušetrí čas inštalácie

 • Dióda umožní vizualizáciu stavu elektriky v každej sekcii
  Umožní pohľadom spoločne kontrolovať sekcie a stav elektrických vedení

 • Jednoduché priblíženie modulu vedie k dvojsmernej komunikácii s centrálnou kontrolou
  Moduly umožňujú približovať ACC k centrálnemu systému káblovým spojením, cez modem, diaľkovým spojením alebo GSM

 • Programovateľné riadenie čerpadla alebo hlavného ventilu
  Zabezpečuje funkcie čerpadla a hlavného ventilu cez konvenčné výstupy alebo dekodér

 • Stála pamäť programu (100 ročná pamäť)
  Naprogramované hodnoty zostávajú v pamäti aj pri výpadku prúdu

CONTROLLER MODELS DESCRIPTION
ACC-99D 2-žilová dekóderová ovládacia jednotka s pripojením 99 sekcií, v kovovej skrinke
ACC-99D-SS 2-žilová dekóderová ovládacia jednotka s pripojením 99 sekcií, v nerezovej skrinke
ACC-99D-PP 2-žilová dekóderová ovládacia jednotka s pripojením 99 sekcií,v plastovom stojane
ACC-PED Ocelový stojan, farba šedá, pre montáž ovládacích jednotiek I-Core a ACC v kovovej skrinke
PED-SS Nerezový stojan, pre montáž ovládacích jednotiek I-Core a ACC v kovovej skrinke

ICD-100

ICD-200

ICD-400

ICD-600

ICD-SEN

DECODEROVÉ
MODELY
 
Popis

ICD-100

1- sekciový dekodér s ochranou proti prepätiu a uzemňovacím káblom

ICD-200

2- sekciový dekodér s ochranou proti prepätiu a uzemňovacím káblom
ICD-400 4- sekciový dekodér s ochranou proti prepätiu a uzemňovacím káblom
ICD-600 6- sekciový dekodér s ochranou proti prepätiu a uzemňovacím káblom
ICD-SEN 2-vstupný dekodér pre senzory s ochranou proti prepätiu a uzemňovacím  káblom
Poznámka: Každý dekodér obsahuje 2 vodotesné konektory pre červené a modré vodiče

Typy a značenie vodičov
14 AWG (2 mm2) standartný
dekodérový kábel
12 AWG (3.3 mm2) Diaľkový,
extre silný dekodérový kábel

ID1GRY

Šedý vodič

ID2GRY

Šedý vodič

ID1PUR

Fialový vodič

ID2PUR

Fialový vodič

ID1YLW

Žltý vodič

ID2YLW

Žltý vodič

ID1ORG

Oranžový vodič

ID2ORG

Oranžový vodič

ID1BLU

Modrý vodič

ID2BLU

Modrý vodič

ID1TAN

Tmavý vodič

ID2TAN

Tmavý vodič


Maximálna Dĺžka Vodičov

Vodič ID 1 Vodič ID 2
1.5 km s DUAL systémom 2.3 km s DUAL systémom
3 km s ICD systémom 4.5 km s ICD systémom