ACC

Všestranná Hunter riadiaca jednotka pre rozsiahle zakladanie zelene, kompatibilná s centrálnym systémom IMMS, možnosť pripojenia ET systému.

Riadiaca jednotka ACC je svojou všestrannosťou a modularitou najviac vyvinutá riadiaca jednotka od Hunter. Prispôsobivá stavba modulu neumožňuje len konfi guráciu potrebného množstva sekcií, ale umožňuje aj centralizáciu systému dvojcestnou komunikáciou. Prispôsobenie sa riadiacej jednotke miestnym podmienkam sa dosiahne jednoduchým pridaním rozširovacích modulov.

Popri komunikačnej schopnosti sa vyznačuje riadiaca jednotka aj meraním prietoku a kontrolu v reálnom čase. Táto funkcia umožňuje riadiacej jednotke dynamicky reagovať na prietok vody v každej jednotlivej sekcii a daný prietok zaznamenať. 6 nezávislých programov a 4 programy podľa potreby ponúkajú užívateľovi vysoko fl exibilné využitie. Veľký osvetlený displej a plný text sekcií a programov výrazne uľahčujú nastavenie tejto najlepšej riadiacej jednotky od Hunter.

MODELY ACC S PODSTAVCOM (PIEDESTÁL)
Vďaka svojej mimoriadne robustnej a pevnej konštrukcii je plastový podstavec ACC schopný odolávať aj najhorším podmienkam. Podstavec nepodlieha hnilobe, je vodotesný a testovaný na UV žiarenie proti strate svojej farby. Okrem toho podstavec disponuje dostatočným priestorom na inštalovanie a napojenie všetkých káblov ako aj riadiaceho a kontrolného systému.

MERANIE PRIETOKU V REÁLNOM ČASE : BEZPROSTREDNÁ ODPOVEĎ NA CHYBNÉ PRÚDENIE
Doteraz ešte nebolo nikdy ponúknuté meranie prietoku pri riadiacich jednotkách tejto kategórie. Riadiaca jednotka ACC ponúka túto možnosť a zohľadňuje pri tom aj svoje použitie napr. pri malých projektoch s obmedzeným rozpočtom.

Meranie prietoku v reálnmo čase identifi kuje okamžite odchylky prietoku, ešte skôr ako vzniknú väčšie škody na systéme alebo zariadení. Užívateľ si stanoví prietok (max. a min.) na určenie príliš vysokej alebo príliš nízkej výdatnosti prietoku.

Riadiaca jednotka sleduje a automaticky identifi kuje prietok, ktorý sa nachádza mimo týchto hraničných hodnôt. Keď je prietok prekročený, ACC automaticky vypne daný úsek zavlažovacieho systému. Na zabezpečenie riadiacej jednotky prietokovým senzorom sa inštaluje senzor HFS so zodpovedajúcim T-kusom FCT na hlavné potrubné vedenie.
 • Samostatný merač prietoku v reálnom čase
  Automaticky kontroluje a vyhodnocuje prietok v jednotlivých sekciách a reaguje na odchýlky

 • Modulárne rozšírenie sekcií
  Jednoduché prispôsobenie počtu sekcií miestnym podmienkam

 • Jednoduché pripojenie na dvojcestný centrálny software riadeného zavlažovania
  Komunikačné moduly ACC : telefónny kábel, modem, diaľkové alebo GSM

 • 6 plne nezávislých programov (+ 4 programy podľa potreby)
  Ponúka 10 štartovacích denných štartov, maximálna fl exibilita, špeciálne pre veľké a rozsiahle zakladanie zelene

 • Stála pamäť programu (100 ročná pamäť)
  Naprogramované hodnoty zostávajú v pamäti aj pri výpadku prúdu

 • Nezávislé denné programovanie pre každý program
  Maximálny výber dní pre fl exibilitu zavlažovania (voľba dní v týždni, zavlažovacie intervaly 1-31dní, párny/nepárny deň,...)

 • Intervalové zavlažovanie (Cycle & Soak) každej sekcie
  Optimálne prispôsobenie sa infi ltračnej schopnosti pôdy voľbou viacerých zavlažovacích intervalov, aby sa predišlo erózii a nadbytočnému výtoku vody

 • Watering Window Manager
  Užívateľ defi nuje hodiny, v ktorých sa nezavlažuje a užívateľom definované programy, ktoré toto časové okno stretnú, ním budú prepísané

 • Dekodérové moduly pre rozšírenie až na 99 sekcií
  Riadenie elektroventilu dvojžilovým káblom a dekodérom ponúka maximálnu flexibilitu

Metal Enclosures
(gray or stainless)

Metal Pedestals
(gray or stainless)

Plastic Pedestal


CONTROLLER MODELS DESCRIPTION

ACC-1200

12-Station base unit controller, expands to 42 stations, metal cabinet
ACC-1200-SS 12-Station base unit controller, expands to 42 stations, stainless wall mount
ACC-1200-PP 12-Station base unit controller, expands to 42 stations, plastic pedestal
ACC-PED Metal pedestal, gray powder-coated, for use with I-Core and ACC metal controllers
PED-SS Stainless steel pedestal for use with I-Core and ACC stainless controllers

STATION EXPANSION MODULES DESCRIPTION

ACM-600

6-Station plug-in module for use with the ACC-1200 series controllers
AGM-600 6-Station plug-in module for use with the ACC-1200 series controllers
(extreme service lightning protection version)