Štandardné nastaviteľné trysky

Rýchle a jednoduché, jemné a precízne zosúladenie na každom zavlažovacom sektore pre dosiahnutie maximálneho výkonu.

Každé púzdro sprayového postrekovača vhodné pre trysku s vnútorným závitom môže voliť z veľkého výberu trysiek od Hunter. Najfl exibilnejšou tryskou z Hunter ponuky je však tryska s nastaviteľným zavlažovacím sektorom. Jednoduchým otočením rukou (k nastaveniu nie sú potrebné žiadne nástroje) sa Hunter nastaviteľné trysky môžu nastaviť od 25˚ do 360˚, zodpovedajúc požadovanej zavlažovacej ploche.

Dodatočne sa dĺžka dostreku zredukovať až o 25% bez nutnosti meniť zavlažovací sektor a trysku. Prakticky všetky požiadavky, ktoré vzniknú z dôvodu rozličných tvarov zavlažovacích plôch sú jednoducho splniteľné na danom mieste. Pre rozmanitú architektúru chodníkov, spevnených plôch a ostrých uhlov v rámci výsadbových plôch sú potrebné trysky, ktoré tieto náročné požiadavky spĺňajú.

Prečo teda mať na sklade veľký výber trysiek pre rozličné zavlažovacie sektory, ktoré použijete iba zriedka? Voľbou Hunter nastaviteľných trysiek budete mať vždy pre každý projekt tú správnu trysku po ruke.
  • Noný vylepšený dizajn trysiek

  • Jednoduchá práca a nastavovanie trysiek

  • Navrhnuté tak aby boli použiteľné aj pri menšom vetre

  • Nové 4' (1,2m) a 6' (1,8m) trysky pre lepišu flexibilitu

  • Farebné rozlíšenie strysiek pre lepšiu identifikáciu

  • Nastaviteľné od 0° do 360°

 

4A

6A

8A

10A

12A

15A

17A

Rádius 4' (1,2m) 6' (1,8m) 8' (2,4m) 10' (3m) 12' (3,6m) 15' (4,5m) 17' (5m)